//////

MIĘDZYNARODOWA POMOC FINANSOWA

Międzynarodowa pomoc finansowa zależy od różnorodnych czyn­ników. Dwa podstawowe spośród nich to sytuacja ekonomiczna i polityczna. Podmiotami świadczącymi tę pomoc są z reguły bogate i najbogatsze państwa świata. Sytuacja polityczna wiąże się nato­miast z interesami narodowymi bądź międzynarodowymi państw zrzeszonych w tych samych strukturach organizacyjnych lub militar­nych. Wówczas pomoc jest udzielana nawet przez mniej zamożne państwa, na podstawie wspólnie przyjętych uzgodnień. Przykładem mogą być pożyczki i bezzwrotna pomoc finansowa świadczone przez byłe państwa sogalistyczne partnerom z Azji i Afryki. Można wy­odrębnić cztery zakresy w sektorowej strukturze międzynarodowej pomocy finansowej, które zostały sformułowane przez Michaela Dauderstadta w raporcie Fundaqi Eberta z 1992 r.

NIEMIECKIE PRAWO PODATKOWE

Niemieckie prawo podatkowe stanowi, że federalny minister finansów wraz z ministrami krajowymi ma prawo uzupełniać lub ograniczać tę listę. Niemcy sporządziły również listę swych podat­ników, korzystających z oaz podatkowych. Wynika z niej, że naj­większą popularnością cieszyły się Szwajcaria i Liechtenstein (państ­wa niemieckojęzyczne), w których znalazło schronienie 12 200 firm. Liczba pozostałych przedstawia się następująco: Luksemburg — 4200, Panama — 608, Wyspy Bahama — 220, Antyle Holenderskie — 167, wyspy na kanale La Manche — 101, Kajmany 70, Monako 55 i   wyspa Man — 14.

FAKT SPÓŁKI

Nie uważa się natomiast, że przedsiębiorstwo posiada zakład w jednym z umawiających się państw tylko dlatego, że wykonuje ono w nim czynności przez maklera, generalnego przedstawiciela handlowego albo każdego innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem, że osoby te działają w ramach swojej zwykłej działalno­ści. Fakt, że spółka z siedzibą w jednym z państw kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę z siedzibą w drugim państwie albo prowadzącą tam działalność (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób) nie wystarcza, aby jakąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki. Umowa stanowi, że osiągany przez osobę mającą miejsce zamie­szkania lub siedzibę w Polsce (Singapurze) dochód z majątku nieru­chomego (w tym z eksploatacji gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w Singapurze (Polsce) może być tam opodatkowany.

DŁUGI PUBLICZNE

Rząd siłą rzeczy może . przeznaczyć wówczas relatywnie niższe kwoty na cele publiczne. Równocześnie w przypadku potencjalnych zmian politycznych, może nastąpić od­mowa spłaty długu, którego ciężar poniosą w ostateczności wierzy­cielskie banki. Alternatywą publicznej spłaty długu z budżetu może też być wzrost opodatkowania lub oprocentowania.Długi publiczne zaciągnięte za granicą rodzą konflikty w handlu międzynarodowym i na rynku pracy. Skutki są obosieczne. Zadłu­żenie powoduje zmniejszenie możliwości importowych, a ono — zmniejszenie eksportu z państw wierzycielskich i spadek liczby miejsc pracy w tych państwach. Propozycje dotyczące rozwiązania kryzysu zadłużeniowego można zakwalifikować do jednej z trzech grup.1)   konieczna jest zmiana struktury i charakteru długu,2)   niezbędne są reformy w zadłużonych państwach,3)   należy częściowo umorzyć dług.

Transport paliw płynnych

Jest wiele dziedzin gospodarki, które muszą się rozwijać, aby cała gospodarka się rozwijała. Wszystkie one są ze sobą po prostu ściśle powiązane. Jak rozwija się motoryzacja, to musi rozwijać się też sieć dróg. Jak rozwijają się drogi, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w powiązaniu z rozwojem gospodarczym, ludziom będzie się wiodło coraz lepiej, co będzie przekładać się na kupowanie większej ilości aut i szybszą wymianę starych na nowe. A to warunkuje powstawanie nowych stacji benzynowych. A logiczną konsekwencją tego faktu jest konieczność dostarczenia do tych wszystkich stacji paliwa. Realizuje się to poprzez transport specjalnymi cysternami. Są to pojazdy specjalne, które wymagają takie tego traktowania podczas całego procesu obsługi, ze względu na duże niebezpieczeństwo związane z możliwością wybuchu, lub rozlania ładunku, co doprowadziłoby do lokalnej katastrofy ekologicznej. Kierowcy tych pojazdów muszą posiadać specjalne uprawnienia i uważnie śledzić znaki, bo jest wiele miejsc, gdzie takie pojazdy nie mogą się pojawić, ze względu właśnie na potencjalne zagrożenie, jakie stanowią.

Ciężarówki których coraz więcej na drogach

Każdy chyba zauważył wzrost ilości samochodów ciężarowych na naszych drogach. Dzieje się tak, dlatego ze transport kolejowy jest spychany na przysłowiowy boczny tor na rzecz tego drogowego. Oczywiście ma to swoje dobre i złe strony. Dobrą stroną jest czas orz częstotliwość dostaw. Ale przez to zwiększa się ruch na drogach. Tak czy inaczej rynek aut ciężarowych stał się zupełnie odrębną gałęzią motoryzacji. Kabiny samochodów ciężarowych przystosowane są do długich taras, więc wygoda w nich musi być większa niż w autach osobowych. Dlatego kabiny tych samochodów są coraz większe a w środku mają wyposażenie podobne do tego w domu z tą tylko różnicą, że jest tylko jeden pokuj. Taka motoryzacja to coś wspaniałego. Możemy powiedzieć wręcz, że kierowca czuje się w swojej ciężarówce jak w domu. Ma tam telewizor oraz lodówkę i wiele innych sprzętów, które są niezbędne w długich trasach. Choć wzrost liczby ciężarówek na drogach jest dla nas przeciętnych użytkowników drogi bardzo uciążliwy nie możemy zapominać, że bez nich na wszystko czekalibyśmy o wiele dłużej.

Historyczna motoryzacja i osiągnięcia

Z czasem  konstruktor rozwinął swój wynalazek uzyskując prędkość trzydziestu czterech kilometrów na godzinę i pokonując  trasę o długości około sześćdziesięciu ośmiu kilometrów w dwie godziny. W poszukiwaniu nowych rozwiązań motoryzacyjnych w kolejnych latach człowiek wykazał się ogromną inteligencją i pomysłowością. Prawdziwa przygoda techniki rozpoczyna się w roku 1796. Nicolas-Joseph Cugnot skonstruował  pierwszy pojazd napędzany silnikiem cieplnym. Nowy obiekt motoryzacyjnych fascynacji  napędzany parą służył do transportu dział. Miał więc znaczenie militarne. Niestety był bardzo powolny. Poruszał się około cztery kilometry na godzinę, a jego naprawa okazała się nieopłacalna, dlatego też nie doczekał  się większego aplauzu współcześnie żyjących osób i został porzucony. Pomysł użycia maszyny parowej ożywił angielski inżynier i konstruktor Richard Trevithick. Stworzył parowóz, którym przejechał sto pięćdziesiąt kilometrów. W parowozie zasiadło dwunastu pasażerów. Na prawdziwy pociąg przyszło jeszcze trochę poczekać. Pierwsza linia kolejowa została uruchomiona  w 1825 roku przez innego wynalazcę Georga Stephensona. W pierwszym  pociągu wykorzystano wielorurowy kocioł. Parowóz nazywany był Rakietą. Skonstruowany został głownie dla celów konkursowych i zwyciężył.  Minęło pięć lat od uruchomienia pierwszej linii kolejowej, gdy wydarzył się pierwszy w historii kolei-śmiertelny wypadek.

Przewóz osób i rzeczy- czyli transport

Transport jest zespołem czynności, które polegają na przemieszczaniu, przewożeniu dóbr materialnych w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków transportu. Głównym celem jest organizowanie i łączenie fizycznego przepływu dóbr materialnych od producentów czy hurtowników do ostatecznych konsumentów, klientów. Transport można podzielić transport towarowy oraz osobowy. Transport towarowy polega na przewożeniu ładunku, towarów do konsumentów. Transport osobowy polega na przewożeniu ludzi. Można to wykonywać za pomocą różnych rodzajów i środków transportu. Towary można przewozić za pomocą samochodów dostawczych. Większe ładunki można przewozić także pociągami towarowymi. Transport osób jest dużo łatwiejszy. Najczęściej spotykanym transportem jest transport drogowy. Ale ostatnio duża popularnością cieszy się transport lotniczy. Bilety lotnicze są coraz tańsze i na rynku pojawiają się usługi takie jak tanie linie lotnicze. Podróżowanie i przemieszczanie się jest możliwie dzięki stałemu rozwojowi transportu.

Naucz się swojego auta

Każdy kto posiada samochód wie, że to niby maszyna, ale ma coś w sobie. Nauka własnego auta, jego zalet oraz wad, pozwoli Ci lepiej kierować, a przede wszystkim znacznie zwiększy Twoje bezpieczeństwo na drodze. Warto przyjrzeć się jak poznać swój samochód. Każda marka samochodów, czymś się charakteryzuje. Musisz rozgryźć to zanim w ogóle dokonasz jakiegokolwiek zakupu. To istotne przede wszystkim dla Twojego komfortu podróżowania. Wielu kierowców twierdzi, ze ich samochód posiada duszę i jest w tym na pewno odrobina prawy, ponieważ motoryzacja opiera się w całości na zamiłowaniu do samochodów. Mechanicy, konstruktorzy to osoby, które kochają samochody jak nic innego na świecie, dlatego w swojej pracy przekazują im bezwzględnie jakąś cząstkę siebie. Podsumowując, można powiedzieć metaforycznie, ze każdy samochód w pewnym sensie, żyje swoim własnym życiem i należy je poznać, aby móc się do niego dopasować. Jeżeli jako kierowca poważnie podejdziesz do swojego samochodu wtedy z pewnością uzyskasz o wiele większe bezpieczeństwo na drodze, a to sprawi, że staniesz się o wiele szczęśliwszym kierowca. Jak widzisz warto to zrobić jak najszybciej.

Samochody przyszłości

Jak można sobie łatwo wyobrazić motoryzacja rozwija się w dzisiejszych czasach bardzo dynamicznie, a ludzie rozmyślają nad tym jak mogą wyglądać samochody przyszłości. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu profesjonalnie i spróbujmy odpowiedzieć sobie na te pytanie. Przede wszystkim producenci aut stawiają na ograniczanie kosztów. Nie jest tajemnicą, że na świecie ceny ropy są na absurdalnie wysokim poziomie i wiele osób faktycznie ma problemy z zatankowaniem do pełna swojego auta. Tak się jednak składa, że obecnie istnieją już pomysły umożliwiające jazdę na wodę lub nawet na silę elektryczną. Motoryzacja oraz infrastruktura techniczna nie jest dopasowana do tych wynalazków i musi minąć jeszcze bardzo wiele czasu zanim naprawdę uda się wprowadzić tego typu rozwiązania. Podsumowując, samochody przyszłości będą praktycznie darmowymi środkami transportu i wielu kierowców nie może już się doczekać wprowadzenia niektórych wartościowych rozwiązań, które faktycznie zmienią obraz współczesnego świata na lepsze. Miejmy nadzieję, że zmiany nastąpią stosunkowo szybko. Niewiele osób jest już w stanie patrzeć na rosnące na stacjach ceny paliwa. Nowe pomysły w motoryzacji to coś na co czeka cały świat.

PAŃSTWA Z KTÓRYCH POCHODZĄ PIENIĄDZE

Kolejność państw, z których pochodzą pieniądze, nie zmienia się. Pierwsze miejsce zajmują wciąż Stany Zjednoczone, których inwesty- q’e ocenia się na 1,7 mld dolarów. Na dalszych miejscach plasują się: Niemcy, Włochy, Holandia i Franq’a. Najwięcej inwestyq‘i przyciąga przemysł spożywczy i elektromaszynowy (niemal 3 mld dolarów). Chętnie inwestuje się również w finanse (1 mld), budownictwo (463 min). Najmniej chętnych przyciąga rolnictwo (8 min) i ubez­pieczenia (4 min dolarów). W roku 1995 po raz pierwszy listę największych inwestorów zagranicznych w Polsce otworzył amerykański koncern International Paper. Jego wydatki na zakupioną w 1992 r. fabrykę papieru w Kwi­dzynie wyniosły 275 min dolarów. Na drugim miejscu znalazł się Fiat, który zainwestował 260 min, a na trzecim Polsko-Amerykański Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości. Dalsze miejsca w kolejności zajmowały: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (222 min), Mię­dzynarodowa Korporaq’a Finansowa (218 min) oraz Coca-Cola, ABB, Thompson i Procter and Gamble oraz grupa bankowa ING.

WARTOŚĆ INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W POLSCE

Nawet na Węgrzech, przodują­cych pod tym względem w tej części Europy, tylko w 4% przedsię­wzięć zaangażowany jest kapitał powyżej 1 min dolarów. Jeszcze gorzej wygląda to w Rumunii, gdzie aż 95% zagranicznych inwes­torów ogranicza się do zaangażowania sumy nie przekraczającej 50 tys. dolarów. W przeliczeniu na głowę ludności największe inwestycje zagraniczne. były na Węgrzech (407. dolarow), w dawnej Czecho­słowacji (119 dolarów), Estonii (80 dolarów) i . Polsce.Wartość inwestycji zagranicznych w Polsce w marcu 1995 r. przekroczyła 5 mld dolarów, a 291 firm zainwestowało u nas co najmniej 1 min dolarów. Informacje o przedsięwzięciach gospodar­czych zagranicznych firm zbiera i publikuje Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (PAIZ). Jej dane nie obejmują jednak tysięcy małych spółek, do których inwestorzy wnoszą tylko kilka­dziesiąt tysięcy dolarów. W rezultacie łączna wartość inwestycji zagranicznych w Polsce jest większa niż wspomniane 5 mld.

GŁÓWNY ELEMENT DZIAŁANIA

Zagraniczne inwestyq’e są głównym elementem działania kororaq’i transnarodowych. UNIDO szacuje, że w połowie lat 90. było ich około 40 tys. Miały one ponad 200 tys. filii na całym świecie, a ich obroty już w 1991 r. osiągnęły blisko 5 bilionów dolarów, czyli więcej niż obroty całego handlu międzynarodowego. W korporacjach tych pracuje około 75 min osób. Ich wewnętrzne obroty stanowią 1/3 handlu światowego, a pierwsza setka dysponuje majątkiem wartości 4,5 biliona dolarów. Ocenia się, iż ta czołówka kontroluje 1/3 wszystkich. bezpośrednich inwestycji zagranicznych.  UN1DO podało w raporcie z 1994 r., iż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej działa 400 korporacji transnarodowych, z czego 58 w Polsce. Inwestycje zagraniczne w tej części świata są nieznacz­ne. O ile na pojedynczą filię na Zachodzie przypada 18 min dolarów inwestycji, o tyle w krajach rozwijających się — 4 min, a w Europie Środkowo-Wschodniej — 260 tys.

ŚRODKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI

Środki na finansowanie inwestycji zagranicznych nie tylko po­chodzą z najbogatszych państw, ale lokuje się je głównie na Za­chodzie. Równocześnie w pierwszej połowie lat 90. udział krajów rozwijających się wyraźnie wzrastał. W roku 1993 zainwestowano w nich około 80 mld dolarów, co stanowiło podwojenie kwoty sprzed 3 lat. Największy udział w tej kwocie miały Chiny (26 mld dolarów). Ogólnie natomiast najwięcej zainwestowano w Stanach Zjednoczonych (32 mld dolarów). Zainteresowanie krajami rozwiniętymi jest bardzo nierównomier­ne. Zdecydowana większość środków jest lokowana w kilkunastu najbardziej atrakcyjnych krajach, jak Singapur, Malezja, Argentyna, Brazylia czy Tajlandia. Tymczasem na kraje rozwijające się przypad­ło zaledwie 0,6% wszystkich obcych kapitałów zaangażowanych w państwach rozwiniętych. W roku 1993 w 47 najbiedniejszych krajach świata zainwestowano zaledwie 300 min dolarów. Nic nie wskazuje na to, aby proporq’e te szybko się zmieniły, ponieważ prywatni inwestorzy preferują stabilizację polityczną, gospodarkę rynkową oraz nowoczesny system prawny, który pozwala na egzek­wowanie zobowiązań i chroni własność.